navigácia výberu

Hlavná strana -
Čo je to peleta -
Zariadenia -
Výroba a normy -
Výkon -
Emisie -
Vo svete -
 

 

kotolZariadenia
Už od roku 1999 sa vo svete viac začali rozširovať zariadenia, ktoré prijímajú pelety ako svoje palivo a sú orientované na ich používanie. Kachle, pecí určených pre centrálne vykurovanie a iné tepelné spotrebiče boli v tomto roku vyvinuté a uvedené na trh práve naberaním na význame pelet.

Nárast dopytu po takýchto kachliach a zariadeniach nastal v roku 2005 kedy rapídne vrástli v niektorých krajinách ceny fosílnych palív. Fosílne palivá nie sú obnoviteľným zdrojom preto aj pri ich dochádzaní zásob je samozrejmosťou zvyšovanie ceny.

Pelety pochádzajú z dreva, obnoviteľného zdroja energie, obnoviteľnej suroviny. Tí, čo dnes vykurujú vykurovacími olejmi a LPG by mohli aj tak ešte ušetriť a to úsporou 35 a až 50%.
 

 

© 2009 TNGFLKZ. Všetky práva na textový obsah a riešenie dizajnu N-games.eu, majiteľ obrazových práv a webu L222