navigácia výberu

Hlavná strana -
Čo je to peleta -
Zariadenia -
Výroba a normy -
Výkon -
Emisie -
Vo svete -
 

 

oheňEmisie
Stále hovoríme o peletách ale nič o emisiách. Veď všetko čo horí, vydáva dym, nejaké ďalšie látky, z každého ohňa vzniká odpad a spálené zlúčeniny – emisie. Ako to je s peletami a ich emisiami?

Emisie NO(číslo), SO(číslo) a rôzne prchavé organické zlúčeniny, ktoré vychádzajú zo zariadení na spaľovanie peliet existujú. Sú. Avšak ich miera a škodlivosť je v porovnaní s ostatnými zariadeniami na spaľovanie dreva a iných látok menej škodlivé na ovzdušie.

Jeden problém však stále pretrváva a to drobné prachové častice, ktoré nehrajú v ničom význam, ak však má celá ulica vybudované vykurovanie peletami, na uhlie, ropné látky a podobne, a aj emisie zvýšené používaním starších kotlov... to všetko znižuje účinok peliet na životné prostredie. V prípade, že by mnohí používali len pelety, prachových častíc by sme sa nezbavili, no emisie by boli sledovateľné a merateľné.

Vo všeobecnosti je ale za oveľa menšieho znečisťovateľa životného prostredia považovaná technológia využívania biomasy. Tú je však ťažké pripravovať v tak nízko-nákladovej prevádzke ako pelety. Je ju však nutné aj s peletami vytvárať podľa osvedčených postupov, inak môžeme docieliť, že účinky na životné prostredie môžu byť horšie než pri spaľovaní fosílnych palív. Napríklad ako sme už hovorili, v prípade, že sa nedodržujú postupy pri peletách a spaľujú sa lakované a toxické zmesi.

Je pravda, že pelety prispievajú k vytváraniu oxidu uhličitého vo vzduchu, ale ten zas dáva život rastlinám a samozrejme stromom, ktoré nám zas dávajú drevo, to opracúvame, vznikne odpad – piliny a tie zas využijeme na pelety. Oxid uhličitý je stále v menšej miere z peliet ako z iných palív.


Drevo – rastlinná biomasa je tvorené prevažne z uhlíka a vody. Uhlík pochádza z oxidu uhličitého získavaného zo vzduchu vstrebávaného do stromu alebo trávy a aj vďaka procesu fotosyntézy rastie. Uhlík sa vracia do atmosféry potom spálením tohto dreva, ale rovnako aj tým, že drevo necháme v prírode sa prírodne rozložiť. Je teda jedno či ten uhlík z dreva dostaneme priamo spaľovaním, alebo ho vzduch získa z rozkladajúceho dreva...

Takže?

 

© 2009 TNGFLKZ. Všetky práva na textový obsah a riešenie dizajnu N-games.eu, majiteľ obrazových práv a webu L222